Kontaktujte
nás
+420 727 868 131
< návrat zpět

GDPR

Zpracování osobních údajů

  1. Osobní údaje o zákaznících zpracovává společnost FOR BODY s.r.o. se sídlem Sedláčkova 472/6, 397 01 Písek (dále jen „Správce“) podle platných obecně závazných právních předpisů.
  2. Za účelem evidence rezervací a případné komunikace ohledně změny rezervací jsou zpracovávány tyto osobní údaje: jméno a příjmení, telefon, e-mail.
  3. Tyto údaje budou Správcem zpracovávány a uchovávány po dobu trvání účelu zpracování.
  4. Osobní údaje uvedené v bodě 2 bude zpracovávat Správce prostřednictvím svých k tomu pověřených zaměstnanců a zpracovatel VašeWebovky s.r.o., IČ 22773681 (provozovatel rezervačního systému iSport).
  5. Správce nemá úmysl poskytovat osobní údaje nikomu dalšímu ani do třetích zemí.
  6. Zákazník má právo obdržet od správce osobní údaje, které se ho týkají. Dále má právo přístupu k jeho osobním údajům zpracovávaných Správcem, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování.