Kontaktujte
nás
+420 727 868 131

Kineziologie

 

Příčinou nemocí a stresů je nerovnováha organismu, která se nejdříve projeví v emocionální a psychické oblasti a následně pokud příčina nerovnováhy (např. partnerské problémy, hněv, smutek, pocit viny, problémy ve škole) není odstraněna, vede k projevům nemoci.

Náš mozek je rozdělen na levou a pravou hemisféru. Když spolu obě hemisféry dokonale spolupracují jsme psychicky i fyzicky v rovnováze.

Metoda „One Brain (Jednotný mozek)“ využívá i starých čínských poznatků o meridiánech – jakýchsi drahách, po nichž proudí energie.

Pro nalezení bloku v proudění energie se využívá svalový test rukou. Na základě tohoto testu se najde pocit a věk příčiny.

Svalový test

Tento test využívá skutečnosti, že činnost svalstva je řízena mozkem. Pozitivní emocionální náboj sval zpevňuje, a naopak negativní sval oslabuje. Test se zpravidla provádí přes deltový sval.

 

Pochopení příčiny a její odblokování umožní výrazně zmírnit potíže, mnohdy zbavit se i letitých omezení jako:

-          Astma, alergie,

-          závislosti,

-           fobie a strachy,

-           dyslexie, dysgrafie,

-           koktání a zadrhávání v řeči,

-          nesoustředění,

-          malé sebevědomí,

-          nespavost, bolest hlavy

-          tréma a podobně.

Průběh odblokování

1)      Nejprve je nutné určit správné téma pro odblokování. V případě, že je zde více témat, vytestujeme prioritní téma svalovým testem. Jde o velmi jemný tlak na klientovy předpažené ruce. Podle reakce svalů poznám odpovědi na otázky, na které se budu ptát.

2)      Následně přejdeme k práci na Barometru chování. V této části určíme jeho emocionální stav spojený s problémem – jak se cítil.

Pak klient „přepíše“ negativní emoce na vytoužený stav mysli. Tím si klient uvědomí, že má vždy volbu a může své myšlení i chování změnit.

3)      Pro doladění pozitivní změny se používají korekce, jde o jemné dotyky a nenáročné pohyby těla.

4)      Celé odblokování probíhá při plném vědomí klienta.

Kineziologické odblokování trvá přibližně 60-90 minut. Dobře funguje i na zvířatech, kde sezení probíhá prostřednictvím majitele.

Děti do 10 let se odblokovávají přes jednoho z rodičů a není potřeba osobní přítomnosti dítěte.

 

CENÍK A DOBA SEZENÍ:

 1 - 1,5 hod..................................cena 700,- Kč

 

další 0,5 hod...............................cena 200,- Kč

 

zvířata ........................................cena 500,- Kč

 

Rezervace a více informací přímo u paní Machačové (která kineziologii provádí) na tel. +420 739 606 819.