Kontaktujte
nás
+420 727 868 131
< návrat zpět

Kdo byl Joseph Hubertus PILATES?

Autor metody, Joseph Hubertus Pilates, se narodil roku 1880 v Německu. Jako dítě trpěl řadou chorob, což ho vedlo k vytvoření důmyslného souboru cvičení, díky němuž se z neduživého dítěte postupně vypracoval ve sportovce. Své cvičení neustále zdokonaloval a inspiraci přitom nacházel ve východních i západních formách cvičení včetně jógy (psychické soustředění, důraz na dýchání), v rehabilitačních cvicích, v gymnastice i sledováním pohybů zvířat. Cílem metody je propojení a vědomá souhra těla a mysli.
Během první světové války působil jako zdravotník v internačním táboře, kde šířil své učení mezi spoluvězni. Současně intenzivně přemýšlel o rehabilitaci pacientů, kteří byli upoutáni na lůžko. V polovině 20. let minulého století odjel do New Yorku, kde se svou pozdější manželkou založil své první pohybové studio.

"Po 10 lekcích se budete cítit lépe, po 20 tak budete i vypadat a po 30 lekcích získáte úplně nové tělo."

Tak zněla slova J.H. Pilatese, kterými ve 30. letech minulého století představoval v New Yorku tento převratný způsob cvičení. V New Yorku působil J. H. Pilates až do své smrti v roce 1967, kdy v jeho práci pokračovala jeho žena. Za svého života získal mnoho příznivců i z řad slavných osobností, především herců a tanečníků. Mezi příznivci Pilates metody najdeme jména jako Katharine Hepburn, Gregory Peck, Madonna, Charlize Theron, Celine Dion, Sharon Stone, Julia Roberts nebo Steffi Graf. Dnes se zajímá o Pilates stále větší množství lidí, kteří jsou unaveni z atmosféry velkých fitcenter. K příznivcům Pilates se přidávají kromě oblasti fitness také fyzioterapeuti a rehabilitační pracovníci.

Joseph Pilates
Joseph Pilates